Bestyrelsen


Bestyrelsen består af:
Formand:

Næstformand:

Agate Hjulmand

Vårbuen 7

Mail: formand@buerne.dk

Otto Larsen

Bueparken 92

Mail: formand2@buerne.dkKasserer:

Bestyrelsesmedlem:

Svend Erik Nissen

Vinterbuen 2

Mail: kasserer@buerne.dk

Christian Hansen

Sommerbuen 37

Mail: bm@buerne.dkBestyrelsesmedlem:

Revision:

Josef Slatanach

Høstbuen 5

Tlf: 4020 4419

Mail: bm2@buerne.dk

Ib Bentzien, Høstbuen 65

Henning Schmidt, Vinterbuen 61

Suppleanter til bestyrelsen:

Suppleanter til revision:

Sidse Breer-Schultz, Sommerbuen 1

Tonny Rönnborg, Sommerbuen 20

Inge Smørum, Bueparken 10

Preben Poulsen, Vårbuen 24

Birkegårdens Grundejerforening blev stiftet d. 3 marts 1968


Links til:


Foreningens vedtægter


Kontingent


Love og Regler


Forretningsorden for bestyrelsen


Forretningsorden for kasserer        ----


Stiftende generalforsamling 1968        ----


Ejendomsmægler: salg af bolig