Opl_Indebrud

I tilfælde af indbrud: København Vestegns Politi - tlf. 43 86 14 48

                  www.politi.dk/Vestegnen eller kbhv@politi.dk

Politiet journal nummer:

                                       0700-752......-..................-...........

Fakta:

-Når et indbrud bliver anmeldt til politiet

Vagtcentralen vurderer, om der skal ske øjeblikkelig udrykning og kontakt med anmelder eller forurettede.

Politiet undersøger, om der er et fingeraftryk og andre spor, som tyven kan have afsat.

Afvent med oprydning og rengøring til politiet har givet tilladelse.

Politiet afleverer "fortegnelse over stjålne genstande", som skal udfyldes og tilbagesendes til politiet. Husk journalnummer. Gem kopi til dig selv og forsikringsselskabet.

Hvis bankhævekort eller kreditkort er stjålet...                          - spærring PBS: Telefon: 44 89 27 50

Hvis mobiltelefon er stjålet...                                                     - spærring hos teleselskab, hvor du også får IMEI-nummer, som politiet skal bruge til at efterlyse og spore den.

Kontakt forsikringsselskab og bed om en skadeanmeldelse.

Kvittering for anmeldelse til politiet sendes til forurettede - til brug for forsikringselskabet. Læs vejledningen.

Oprydning og evt. reparation og udbedring af skader. Kontakt selv håndværker.

Efteranmeldelse af stjålne effekter ? Politiet skal underrettes ! Husk journalnummer.